14 ภาพที่พิสูจน์ว่ามนุษย์ยังมีความเคารพยำเกรงต่อธรรมชาติของเราอยู่

AUG 04, 2017 AT 03:12 AM

โลก นั้นเป็นสถานที่แสนวิเศษที่เราเรียกว่า “บ้าน” ดั้งนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อโลกของเราด้วยความรัก เคารพ และต้องช่วยกันรักษาความสวยงามและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้มากที่สุด แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ว่าพวกเราทุกคนเองก็สามารถเริ่มได้จากเรื่องง่าย ๆ และใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้ หรืออย่างน้อยก็อย่าตัดต้นไม้ที่มันงอกงามมาแล้ว

 

1

ADVERTISEMENT

คลิ้ก "หน้าถัดไป" เพื่ออ่านต่อ

โลก นั้นเป็นสถานที่แสนวิเศษที่เราเรียกว่า “บ้าน” ดั้งนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อโลกของเราด้วยความรัก เคารพ และต้องช่วยกันรักษาความสวยงามและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้มากที่สุด แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ว่าพวกเราทุกคนเองก็สามารถเริ่มได้จากเรื่องง่าย ๆ และใกล้ตัว เช่น การปลูกต้นไม้ หรืออย่างน้อยก็อย่าตัดต้นไม้ที่มันงอกงามมาแล้ว
ADVERTISEMENT