ภาพถ่ายจาก NASA ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน

JUN 20, 2017 AT 02:04 PM

หากลองเปรียบเทียบดูจากภาพถ่ายที่เปิดเผยผ่านเวบไซต์ของ NASA จะทำให้คุณตระหนักเห็นได้ว่ามนุษย์สร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงโลกไปมากแต่ไหนในระยะหลายปีที่ผ่านมา 

 

ผืนป่าของประเทศอุรุกวัย มีนาคม ปี 1975 — กุมภาพันธ์ ปี 2009 ประเทศอุรุกวัยได้อนุรักษ์ผืนป่าและขยายพื้นที่ผืนป่าจาก 45,000 เฮคเตอร์ ถึง 900,000 เฮคเตอร์ อย่างไรก็ตามก็ยังได้รับผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

ADVERTISEMENT

คลิ้ก "หน้าถัดไป" เพื่ออ่านต่อ

หากลองเปรียบเทียบดูจากภาพถ่ายที่เปิดเผยผ่านเวบไซต์ของ NASA จะทำให้คุณตระหนักเห็นได้ว่ามนุษย์สร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงโลกไปมากแต่ไหนในระยะหลายปีที่ผ่านมา
ADVERTISEMENT