สนามบินบนโลกที่อันตรายที่สุด 20 แห่ง

JUL 20, 2019 AT 04:00 PM

การเดินทางระยะทางไกลจำเป็นต้องใช้วิธีการบินด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ปัญหาอย่างเดียวก็คือรันเวย์ไม่ได้มีสภาพที่พร้อมใช้งานในสนามบินบางแห่ง ซึ่งหมายความว่านักบินต้องมีทักษะพิเศษเพื่อการร่อนลงบนรันเวย์ซึ่งอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในหุบเขาแคบ ๆ ต่อไปนี้คือสนามบินบนโลกที่อันตรายที่สุด 20 แห่งสำหรับการร่อนลง

 

1) การร่อนลงที่ Princess Juliana International Airport

ADVERTISEMENT

คลิ้ก "หน้าถัดไป" เพื่ออ่านต่อ

การเดินทางระยะทางไกลจำเป็นต้องใช้วิธีการบินด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ปัญหาอย่างเดียวก็คือรันเวย์ไม่ได้มีสภาพที่พร้อมใช้งานในสนามบินบางแห่ง ซึ่งหมายความว่านักบินต้องมีทักษะพิเศษเพื่อการร่อนลงบนรันเวย์ซึ่งอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในหุบเขาแคบ ๆ ต่อไปนี้คือสนามบินบนโลกที่อันตรายที่สุด 20 แห่งสำหรับการร่อนลง
ADVERTISEMENT