Cách nhân loại trân trọng thế giới tự nhiên truyền cảm hứng nhất, trong 14 bức ảnh

JUL 29, 2017 AT 09:11 AM

Trái đất là một nơi tráng lệ mà chúng ta gọi là nhà. Đối xử với thế giới tự nhiên bằng tình yêu và sự tôn trọng, và bảo tồn nét đẹp và sự sống của trái đất tốt nhất có thể chính là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng dù đây là một thách thức lớn cho toàn thể nhân loại, ta vẫn có thể bắt đầu từ đây với những điều bé nhỏ khiêm tốn - chẳng hạn như trồng mới một cái cây, hoặc ít nhất là chặt bỏ đi những cây xanh đã phát triển.

1

ADVERTISEMENT

Bấm "Tiếp theo" để đọc tiếp

Trái đất là một nơi tráng lệ mà chúng ta gọi là nhà. Đối xử với thế giới tự nhiên bằng tình yêu và sự tôn trọng, và bảo tồn nét đẹp và sự sống của trái đất tốt nhất có thể chính là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng dù đây là một thách thức lớn cho toàn thể nhân loại, ta vẫn có thể bắt đầu từ đây với những điều bé nhỏ khiêm tốn - chẳng hạn như trồng mới một cái cây, hoặc ít nhất là chặt bỏ đi những cây xanh đã phát triển.
ADVERTISEMENT